POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informații generale

Vă mulțumim că vizitați web-site-ul www.emirom.ro și că sunteți interesați de serviciile pe care EMIROM GRUP SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Halelor, nr. 7, sector 3, înregistrată sub nr. J40/8515/2000, C.I.F. RO13368340, le oferă în domeniul resurselor umane și despre care puteți afla mai multe detalii accesând paginile relevante ale web-site-ului nostru.

Acest web-site se adresează, în principal, persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă și care au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă nu ați împlinit această vârstă și totuși decideți să ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că aveți consimțământul părinților dumneavoastră.

Prezenta politică de confidențialitate este menită a vă oferi informații despre modul în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le oferiți atunci când accesați și utilizați diferite secțiuni ale acestui web-site, precum „sponteneous application” , „submit CV”, „apply for this job”, „send us a message” și este important să o cunoasteți înainte de a ne trimite aceste date.

 Dorim să vă asigurăm că respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum cele ale Regulamentului nr. 679/2016 („GDPR”), a confidențialitătii datelor dumneavoastră, precum și a oricăror informații pe care ni le furnizați, este una dintre cele mai importante preocupări ale noastre, și de aceea am implementat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și securitatea sistemelor și serviciilor de prelucrare. Prin urmare, activitatea noastră internă și măsurile tehnice de securitate au fost verificate și adaptate astfel încât să răspundă acestor cerințe iar dumneavoastră să vă simțiți în siguranță atunci când ne contactați și ne trimiteți date personale.

Datele cu caracter personal pe care le-am putea prelucra („Datele Personale”) atunci când utilizați web-site-ul nostru, respectiv una dintre secțiunile menționate mai sus, pot fi nume și prenume, adresa de email, naționalitatea dumneavoastră, datele din CV, scrisori de recomandare pe care dumneavoastră ni le transmiteți, precum și orice alte date pe care dumneavoastră, în mod liber, alegeți să le introduceți în secțiunea comentarii sau mesaj, sau alegeți să ni le transmiteți prin atașarea la mesaj a unor documente.

De asemenea, vă informăm că site-ul nostru foloseste Cookies – vă rugăm să consultați politica noastră de Cookies aici.

Este foarte important pentru noi, dar și pentru protejarea intereselor dumneavoastră, ca Datele Personale pe care ni le furnizați să fie corecte, actuale și să vă aparțină, iar dacă nu vă aparțin, dumneavoastră să fi obținut în prealabil consimțământul persoanelor cărora le aparțin aceste Date Personale, înainte de a ni le furniza nouă (ex: date de contact ale unor persoane pe care le putem contacta pentru obținerea de referințe, datele celor în numele cărora ne contactați sau trimiteți CV-ul, etc).

Scopul pentru care prelucrăm Datele Personale este acela al realizării corespondenței cu dumneavoastră, a răspunde întrebărilor și solicitărilor dumneavoastră.

Dacă veți aplica pentru o anumită poziție, scopul prelucrării Datelor Personale, odată transmise nouă, va fi acela al derulării proceselor de recrutare și al încheierii unui contract de muncă, fie cu noi, fie cu clienții noștri, depinzând de poziția pentru care ați aplicat (o pozitie în cadrul Societății noastre sau o poziție în cadrul structurilor interne al clientilor nostri). In astfel de situații, nu vă vom contacta decât în legătură cu acea pozitie pentru care ati aplicat.

Dacă ne-ați transmis CV-ul doar pentru a vă include în baza noastra de date, vă vom putea contacta oricând va exista o poziție disponibilă pe care noi o apreciem ca fiind compatibilă cu profilul dumneavoastră profesional.

Dacă ați aplicat pentru o poziție anume dar ați optat și pentru transmiterea de informări despre serviciile noastre, poziții disponibile de-a lungul timpului, informări despre piața muncii (denumite în continuare „Newsletters”), prelucrarea datelor dumneavoastră se va realiza și în acest scop.

Date despre dumneavoastră vor putea fi prelucrate ulterior datei de expirare a termenelor de stocare, în scopuri statistice, însă întotdeauna doar într-o formă anonimizată, care nu va conduce la identificarea dumneavoastră.

Temeiul juridic al prelucrării Datelor Personale este consimțământul dumneavoastră(art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR), exprimat prin decizia  de a ne transmite Date Personale prin intermediul secțiunilor web-site-ului nostru, sau exprimat prin manifestarea expresă de voință în sensul acceptului primirii de Newsletters.

În situația în care dumneavoastră veți face public, pe diverse web-site-uri dedicate recrutării, CV-ul dumneavoastră, noi îl vom putea prelua și vă vom contacta presupunând, în mod legitim, că sunteți în căutarea unui nou loc de muncă, situație în care temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră va fi interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR), dumneavoastră urmând a avea posibilitatea, ulterior contactării dumneavoastră și informării asupra politicii noastre de confidențialitate, de a vă opune prelucrării Datelor Personale ce vă aparțin de către Societatea noastră.

Destinatarii Datelor Personale

La Datele Personale pe care ni le transmiteți utilizând una dintre secțiunile web-site-ului nostru vor putea avea acces furnizorii de mentenanță IT și de hosting situati în țări SEE.

Dacă dumneavoastră veți fi inclus într-un proces de recrutare, la Datele Personale ar putea avea acces și furnizori de servicii adiacente procesului de recrutare. Date Personale despre experiența dumneavoastră profesională, precum și orice alte date necesare evaluării compatibilității experienței dumneavoastră profesionale cu cerințele postului disponibil, dar nu numele complet, datele dumneavoastră de contact și alte date care pot conduce la identificarea dumneavoastră directă, vor putea fi transmise, în faza de recrutare, prin modalități securizate către clienții nostri, agenții de recrutare partenere, care pot fi situați în țări SEE sau non-SEE și care, la rândul lor, le pot transmite către societățile angajatoare care poate fi localizate în țări SEE sau non-SEE, cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal dar pentru care se derulează procesul de recrutate privind poziția pentru care ați aplicat. Vă vom informa despre statul de origine al viitorului dumneavoastră angajator înainte de transmiterea oricăror Date Personale care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră și vom obține acceptul dumneavoastră pentru transmiterea acestor date.

Toți furnizorii noștri și-au asumat obligații de confidențialitate în ceea ce privește prelucarea Datelor Personale.

Mai multe detalii despre modul cum vom prelucra Datele Personale în procesul de recrutare vă vom oferi la acel moment dacă profilul dumneavoastră se va dovedi compatibil cu pozițiile oferite de noi.

Perioada de stocare

Datele Personale vor fi utilizate doar până la finalizarea procesului de recrutare sau pentru orice altă perioadă impusă de dispozițiile legale, iar dacă ați optat pentru transmiterea de Newsletters, acestea vor fi prelucrate până la momentul în care vă veți retrage consimțămîntul în ceea ce privește această prelucrare.

Dacă Datele Personale sunt necesare în scopul apărării unui drept al nostru în fața instanțelor de judecată, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescripție a dreptului la acțiune sau pe perioada derulării oricărui litigiu în fața instanțelor de judecată.

Drepturile dumneavostră în calitate de Persoane Vizate

Întrucât prelucrăm Date Personale ce vă aparțin, aveți, în raport cu Societatea noastră, mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • de a solicita Societății acces la Datele Personale (în temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea Societății că prelucrează Date Personale ce vă aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea Datelor Personale, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date cu caracter personal, dacă datele sunt transferate către țări terțe și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a asigura securitatea datelor transferate;
 • de a ne solicita rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a Datelor Personale care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR; noi vom derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație în care veți putea primi solicitări în acest sens. Însă vă rugăm ca și dumneavoastră să ne contactați imediat ce Datele Personale pe care ni le-ați trimis s-au modificat, pentru a face actualizările necesare.
 • de a va retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea Datelor Personale și de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuată pe baza acestui consimtamant inițial, înainte de retragerea lui de către dumneavoastra sau în alte cazuri prevăzute de art. 17 din GDPR;
 • de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării Datelor Personale sau, în măsura în care va opuneți prelucrării până la momentul soluționării acestei cereri, sau în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
 • de a va opune prelucrării Datelor Personale în scopul primirii de Newsletters, în temeiul art. 21 din GDPR;
 • de a vă adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bdul. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, dataprotection.ro, tel: 0212525599; email: anspdcp@dataprotection.ro.;
 • dreptul la portabilitatea datelor.

Menționăm că, la nivelul Emirom, având în vedere natura serviciilor pe care le prestăm, candidații sunt selectați într-o primă etapă, luând în considerare criteriile de natură profesională trasate de către clienți pentru ocuparea pozițiilor disponibile în cadrul organizațiilor acestora și în raport de informațiile în domeniul  profesional furnizate de către candidați. Această selecție nu este niciodată realizată prin mijloace automate, ci numai ca urmare a unei analize realizate de către personalul nostru de recrutare, personal având pregătire profesională în acest scop.

Prin urmare, sunt excluse procesele decizionale automate. Orice evaluări ale experienței dumneavoastră profesionale și ale compatibilității profilului dumneavoastră profesional în raport cu anumite poziții disponibile sunt realizate de catre personal calificat.

Măsuri de securitate

După cum menționam mai sus, am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității Datelor Personale împotriva distrugerii accidentale, pierderii, divulgării neautorizate. Personalul nostru este instruit în ceea ce privește modul în care trebuie să gestioneze informațiile primite de la dumneavoastră, clienții și furnizorii nostri iși asumă la rândul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină, pe cât permite tehnologia la acest moment, incidentele de securitate.

În ceea ce privește web-site-ul nostru, există măsuri de securitate pentru serverele care îl găzduiesc și care includ antivirus, firewall, control regulat al securității și scanări de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor.

Cum ne găsiți

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, pentru orice clarificări despre modul în care vă prelucrăm Datele Personale, vă puteți adresa cu o cerere scrisă responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de email dataprotection@emirom.ro , sau la sediului Societatii, aflat la adresa menționată la începutul prezentei politici de confidențialitate.

 

DATA PRIVACY POLICY

General information

Thank you for visiting our web-site www.emirom.ro and for being interested in the services that EMIROM GRUP SRL, with headquarters in Bucharest, Halelor street, no. 7, sector 3, registered under no. J40/8515/2000, C.I.F. RO13368340, offers in the field of human resources and about which you can find out more details by accessing the relevant pages of our web-site.

This web – site primarily addresses jobseekers who are over 18 years old. If you are younger and you still decide to contact us, please ensure that you have the consent of your parents.

This Privacy Policy is intended to provide information about how we process your personal data that you provide when accessing and using different sections of this website, such as “sponteneous application”, “submit CV”, ” “apply for this job”, “send us a message” and it is important you know it before sending us this data.

We want to ensure you about the compliance with legal provisions in the field of personal data protection, such as those of Regulation no. 679/2016 (“GDPR”), of the privacy of your data, and of any other information that you provide to us, is one of our utmost preoccupations and therefore we have implemented the appropriate technical and organizational measures to ensure the confidentiality, integrity, the availability and continued resilience of processing systems and services. Therefore, our internal activity and the technical security measures have been checked and adapted so as to meet these requirements and that you feel safe when you contact us and send us your personal data.

The personal data that we may process (“Personal Data”) when you use our web site or one of the sections mentioned above, may be your first and last name, your email address, your nationality, your data from CVs, referral letters you send to us, as any other data that you freely choose to enter in the comments or message section or choose to send them by attaching some documents to the message.

We also inform you that our site uses Cookies – please see our Cookies policy here.

It is very important for us, but also for the protection of your interests, that the Personal Data you provide to us to be correct, updated and belonging to you, and if they do not belong to you, that you have previously obtained the consent of the persons to whom these Personal Data belong, before you provide them to us (eg. contact details of people we can contact for getting references, data for whom you contact us, or send their CV etc.).

The purpose for which we process Personal Data is that of making correspondence with you, or to respond to your inquiries and requests.

If you apply for a particular position, the purpose of the Processing of Personal Data, once submitted to us, will be that of conducting recruitment processes and concluding an employment agreement either with us or with our clients, depending on the position you applied for (a position within our Company or a position within the internal structures of our clients). In such situations, we will only contact you about that particular position you applied for.

If you have sent us your CV just to have you included in our database, we will be enabled to contact you whenever a vacancy is available, vacancy that we appreciate as being compatible with your professional profile.

If you applied for a certain position but you also opted for information about our services, available jobs over time, information about the job market (hereinafter referred to as “Newsletters”), the processing of your data will also be done for this purpose .

Your Data will be processed after the expiry date of storing terms, for statistical purposes, but always in an anonymous form that will not lead to your identification.

The legal basis for the processing of Personal Data is your consent (Article 6 paragraph 1 letter (a) of the GDPR), expressed by the decision to transmit Personal Data through our website sections, or indicated by expression of willingness to receive Newsletters.

In case you make public your CV on various recruitment dedicated websites, we will be allowed to take it over and we will contact you by legitimately assuming you are looking for a new job, situation in which the legal basis for processing your data will be our legitimate interest (Article 6 paragraph 1 letter (f) of the GDPR), and you will be able, after being contacted by us and informing about our privacy policy, to oppose the processing of your owned Personal Data by our Company.

Recipients of Personal Data

Personal Data that you submit to us by using one of our website sections will be accessed by the IT maintenance and hosting providers located in EEA countries.

If you are entering a recruitment process, to your Personal Data may also have access service providers adjacent to the recruitment process. Personal Data about your professional experience, as well as any other data needed to evaluate the compatibility of your professional experience with the available vacancy, but not your full name, contact details, and other data that may lead to your direct identification will be transmitted at the recruitment stage, in a secure way, to our clients, partner recruitment agencies, which may be located in EEA or non-EEA countries and which, at their turn, can transmit them to employing companies that can be located in EEA or non-EEA countries and to which the European Commission has not recognized an adequate level of protection of personal data, but for which the recruitment process is carried out for the position you applied for. We will inform you of your future employer’s home country prior to the transmission of any Personal Data that could lead to your identification and we will obtain your consent to that effect.

All our providers have assumed confidentiality obligations in respect to Personal Data privacy.

We will offer you more details on how we process Personal Data in the recruitment process at that time whether your profile will prove to be compatible to our vacancies.

Storage period

Personal Data will be used only until the recruitment process is complete or for any other period required by law, and if you opted for Newsletters, we will process them until you withdraw your consent to such processing.

If Personal Data are required for the purpose of defending our right before the court, they will be stored for the period of prescription of the right for action or during the course of any litigation before the court.

Your rights as Data Subject

As we process Personal Data that belong to you, you have, in relation to our Company, more rights conferred by the data protection legislation. These rights are as follows:

 • to request to the Company access to your Personal Data (pursuant to Article 15 of the GDPR) and which assumes the right to obtain a confirmation from the Company that it processes Personal Data which belongs to you, as well as information regarding: the purpose of the processing, the categories of processed data, the addressees, the storage period of the Personal Data, the existence of the right to request the rectification or deletion of Personal Data, the restriction of processing or of the right of opposition, of the right to file a complaint before a supervisory authority, if there is an automated decision-making process, whether decisions are made only as a result of automatic processing of personal data, if data are transferred to third countries and what guarantees have been implemented by us in order to ensure the security of the transferred data;
 • to request the rectification, without unjustified delays, of Personal Data that no longer correspond to the current situation, pursuant to art. 16 of GDPR; we will periodically conduct database updates, when you will be able to receive requests in this regard. However, please contact us as soon as the Personal Data you have submitted to us have changed in order to make the necessary updates.
 • to withdraw your consent already given for the processing of Personal Data and to request their removal, with the notice that the withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing under the initial consent, prior to your withdrawal or in other cases provided by 17 of the GDPR;
 • to request the restriction of processing until the rectification of Personal Data or, in the extent you oppose the processing, until the moment when this request is solved or in other cases provided by art. 18 of GDPR;
 • to oppose the processing of Personal Data for the purpose of receiving Newsletters, pursuant to art. 21 of GDPR;
 • to address with a complaint to the The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, avenue General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, www.dataprotection.ro, tel: 0212525599; email: anspdcp@dataprotection.ro .;
 • the right to data portability.

We mention that, within Emirom, given the nature of the services we provide, the candidates are selected, in a first stage, by taking into consideration the professional criteria established by the clients for covering of the available positions within their organizations, in relation to the professional information provided by the candidates. This selection is never done by automatic means, but only as a result of an analysis carried out by our recruiting staff having professional training for this purpose.

Therefore, automatic decision-making processes are excluded. Any evaluations of your professional experience and of the compatibility of your professional profile with respect to certain vacant positions are carried out by qualified personnel.

Security means

As mentioned above, we have implemented the necessary technical and organizational measures to ensure the security of Personal Data against accidental destruction, loss, unauthorized disclosure. Our staff is trained regarding how to handle the information received from you, our clients and suppliers assume in the same time confidentiality obligations, and our IT systems are so protected to prevent as the actual technology allows, security incidents.

Regarding our web-site, there are security measures for the hosting servers which include  antivirus, firewall, regular security checks and security scans, vulnerability testing, intrusion testing systems.

How can you find us

In order to exercise any of your rights, for any clarification on how we process your Personal Data, you may address with a written request to our Data Protection Officer at the email address dataprotection@emirom.ro or at the address of the Company’s registered office, mentioned at the beginning of this privacy policies.